PDF 

Verklaring
Het eigendom van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud, alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen™ zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Michel Staal of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden, indien het om gebruik gaat dat niet is te vatten onder het begrip 'persoonlijk gebruik' of dat expliciet commercieel is.

In geen geval mogen derden deze site in al zijn onderdelen te gelde maken. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel voor persoonlijk gebruik als publicaties voor bijvoorbeeld nieuwsitems op andere websites, radio en TV uitzendingen worden aangewend zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Persoonlijk gebruik van expliciet daartoe aangeboden bronnen waarvan de rechten bij Michel Staal liggen, is toegestaan.

Waarschuwing
Indien deze site of delen van deze site of informatie of gegevens uit deze site, inhoud of vorm of beide, origineel of geparafraseerd of beide, zonder expliciete toestemming van Michel Staal bij derden terechtkomt op welke wijze dan ook, wordt de verspreider daarvan aansprakelijk gesteld volgens het Nederlands recht voor alle schade die daar uit voortvloeit.