Het kinderporno filter, de stand van zaken (2) PDF 
vrijdag, 04 juli 2008 15:32
Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde nieuwsitem 'Het Kinderporno filter, de stand van zaken' (*) hebben wij opgemerkt dat voor velen onze visie niet geheel duidelijk is gebleken.
In dit artikel, betreuren wij de conclusie van het onderzoeksrapport van het WODC(*) met betrekking tot het 'Stop progamma', en niet het effectief functioneren van het 'Stop Programma' van het KLPD. 


Behoefte.
Waar het onderzoeksrapport van het WODC de effectiviteit van het 'STOP Programma' in twijfel trekt, zijn wij van mening dat dit onjuist is.
Diverse organisaties die gebruik maken van het internet hebben steeds meer behoefte aan een 'afgeschermde' internetomgeving.
Naast de zogenoemde tijdverspillende websites waarvan 'Youtube' waarschijnlijk de koploper is, hebben bedrijven steeds vaker behoefte aan het afschermen van andere 'schadelijke' websites, waaronder websites waarop kinderporno word gepubliceerd.
Eerder dit jaar stonden twee Groningse studenten, een 25-jarige bedrijfskundestudent van de RUG en een 28-jarige hbo-student, voor de rechter vanwege het downloaden en in bezit hebben van kinderporno (*).
Het 'STOP Programma' kan in deze situatie een zeer nuttige toevoeging zijn voor organisaties die zich hiervoor willen behoeden.


Argumenten.
Het argument dat de huidige methoden die gebruikt wordt door bijvoorbeeld UPC niet waterdicht zou zijn vinden wij geen reden om het 'STOP programma' in twijfel te trekken. Integendeel, elke poging om kinderporno te weren is een stap in de goede richting en mocht de technische oplossing niet afdoende zijn is het zaak om samen deze technische onvolkomenheden te verbeteren.
Producenten van filtersoftware gebruiken immers niet allemaal dezelfde technieken. Met meer producenten van dit soort software aangesloten bij het 'Stop programma', maakt het voor het bedrijfsleven mogelijk om een keuze te maken uit het aanbod van de diverse aangeboden producten. Zo kunnen particulieren een keuze maken voor een filteroplossing die het beste bij hun past.


Schade voor het bedrijfsleven.

Eerder dit jaar is er uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp. Marnix van Meer van het bedrijf CRYPSYS Data Security, dat zich o.a. gespecialiseerd heeft in het voorkomen van kinderporno op bedrijfsnetwerken, gaf al eerder in diverse interviews(*) aan, dat dit maatschappelijke probleem alleen aangepakt kan worden door meer krachten te bundelen.
Kinderporno op school of bedrijfsnetwerken kan enorme schade opleveren.


Betrokkenheid.
Wij hebben contact gehad met CRYPSYS Data Security, en op de vraag of zij interesse hebben in deelname aan het 'Stop Programma' was het antwoord: 

“Elk initiatief om kinderen beter te beschermen verdient een eerlijke kans. Het Stop Programma is in mijn ogen een direct inzetbare pragmatische oplossing. Ook de politiek dient haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Veel landelijke initiatieven stranden echter vroegtijdig zodat we bijvoorbeeld nog steeds geen nationaal filter hebben. Ook de beoogde creditcard blokkade van de overheid is leuk bedacht maar in de praktijk al niet meer zinvol omdat er helaas een internationaal alternatief voor bedacht is om deze blokkade te omzeilen. Het 'Stop Programma' zou voor filter producenten laagdrempelig moeten zijn, en voor onderwijsinstellingen zelfs gratis.
Wij werken graag mee aan verdere promotie van deze oplossing. Binnenkort zullen we hierover aan tafel gaan om dit verder uit te werken. -
aldus
Marnix van Meer, directeur CRYPSYS Data Security.

 
Mogelijkheden.
Door het bedrijfsleven te betrekken bij het 'Stop programma' is een bredere visie nodig dan de visie waarmee het WODC onderzoek is verricht. Samen met het bedrijfsleven is het eenvoudiger streven naar een beschermde omgeving door een filter en de toepasbaarheid daarvan.
Nog voordat de politiek een beslissing neemt op basis van de bevindingen van het WODC onderzoeksrapport, lijkt het ons daarom verstandiger om op korte termijn de discussie met juristen van het KLPD, het WODC en het bedrijfsleven aan te gaan omtrent de verdere implementatie van het filter en de mogelijkheden daarvan.
Externe informatie: 

Voor meer informatie omtrent dit artikel, kunt u ons bereiken via email : Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Terug